SchlösserRundschau.de
 

Polen

Wojewodztwo (Woiwodschaften)

Województwo dolnośląskie (Woiwodaschaft Niederschlesien)
Województwo kujawsko-pomorskie (Woiwodaschaft Kujawien-Pommern)
Województwo łódzkie (Woiwodschaft Lodz)
Województwo lubelskie (Woiwodschaft Lublin)
Województwo lubuskie (Woiwodschaft Lebus)
Województwo małopolskie (Woiwodschaft Kleinpolen)
Województwo mazowieckie (Woiwodschaft Masowien)
Województwo opolskie (Woiwodschaft Oppeln)
Województwo podlaskie (Woiwodschaft Podlachien)
Województwo podkarpackie (Woiwodschaft Karpatenvorland)
Województwo pomorskie (Woidowschaft Pommern)
Województwo śląskie (Woiwodschaft Schlesien)
Województwo świętokrzyskie (Woiwodschaft Heiligkreuz)
Województwo warmińsko-mazurskie (Woiwodschaft Ermland-Masuren)
Województwo wielkopolskie (Woiwodschaft Großpolen)
Województwo zachodniopomorskie (Woiwodschaft Westpommern)

 


|  zurück  |